Welkom bij GT Invest, Joren

12.09.2019

Joren heeft meer dan acht jaar ervaring met balansen, P&L’s en forecasts. Hij vervult de rol van CFO binnen onze projecten, en in-house financieel analist.

Door deel uit te maken van het team
van GT Invest kan ik van op de eerste
lijn mee ondernemen in diverse bedrijven
in verschillende sectoren.

Waarom kies je voor GT Invest?
Omdat ik volledig geloof in het concept en de visie van GT Invest. We gaan verder dan het louter investeren in bedrijven, en nemen ook effectief de verantwoordelijkheid in handen om deze bedrijven verder te optimaliseren. Door deel uit te maken van het team van GT Invest kan ik van op de eerste lijn mee ondernemen in diverse bedrijven in verschillende sectoren. Na lang veel bedrijven ‘op papier’ te zien passeren, ben ik nu veel nauwer betrokken bij de effectieve dagelijkse werking van de bedrijven. En dit niet beperkt tot één onderneming, maar bij diverse ondernemingen. Die variatie is een groot pluspunt.

Wat zijn je top skills?
Mijn belangrijkste skills zijn mijn analytisch en cijfermatig inzicht. Ik ben goed in het analyseren van problemen/issues, het omzetten ervan naar duidelijke vraagstellingen, het oplossen ervan op basis van de nodige (cijfermatige) onderbouwing, en het omzetten in een verstaanbaar advies. Daarnaast ben ik zeer flexibel. Ik heb weinig nood aan een vast stramien en kan zonder problemen overschakelen van een opdracht naar een andere opdracht die plots dringender is (ook al stond deze niet op de planning).

Wat was jouw eerste job ooit?

Als mijn studentenjobs niet inbegrepen zijn (dan zou het ijsverkoper op het strand geweest zijn), dan was mijn eerste job ‘fiscaal adviseur’. Dat ben ik blijven doen tot mijn keuze voor GT Invest, maar wel met vrij veel variatie binnen deze job doorheen de tijd.

Wat doe je nog, naast (veel te hard) werken voor GT Invest?
Voetbal!